EPS 100-038 DACH/PODŁOGA
9 grudnia 2020
Zatyczki styropianowe
10 grudnia 2020

Styropapa

Warstwowe płyty izolacyjne zwane popularnie styropapą dostępne w dwóch wersjach rdzenia styropianowego w okładzinie z papy podkładowej na welonie szklanym, spełniające wymogi klasy Broof (t1) odporności dachu na działanie ognia zewnętrznego i nierozprzestrzeniające ognia (NRO)

 • stała temperatura na powierzchni płyt nie jest wyższa niż 50°C
 • temperatura maksymalna osiągana na skutek nasłonecznienia nie będzie przekraczać 80°C
 • podłoże powinno być suche i czyste
 • stosować wierzchnią warstwę pokrycia z papy wierzchniego krycia
 • mechanicznie przy użyciu łączników do mocowania styropianu
 • używając klejów do przyklejania styropianu, dopuszczonych do stosowania w budownictwie
Deklarowane cechy techniczne:
 • Płyty wykonane na rdzeniu EPS 100-38
 • Okładzinę płyt stanowi podkładowa papa asfaltowa odmiany P. 64/1200 na welonie z włókien szklanych
 • Połączenie papy ze styropianem wykonane jest za pomocą lepiku asfaltowej metodą zgrzewania, odporne na warunki starzenia wywołane zmianą temperatury i wilgotności
Zastosowanie: Podstawowe: wykonanie izolacji termicznej dachów, podłóg i tarasów. Mogą być stosowane na powierzchniach:
 • płaskich i lekko spadzistych, których kąt nachylania nie przekracza 20°
 • na podłożach betonowych, drewnianych, z blach trapezowych oraz na istniejących pokryciach z papą
 • w obiektach budownictwa mieszkaniowego, ogólnego i użyteczności publicznej
Wymiary Płyty styropianowe FASADA 040 dostępne są w wymiarach 1000x1000 mm. Grubości standardowe od 50 do 200 mm skokowo co 10mm. Dostępne są także płyty o większych gabarytach na specjalne zamówienie.
Warunki stosowania:
Mocowanie:
Deklaracje i certyfikaty Pobierz