Płyty styropianowe EPS 70-040
4 grudnia 2020
Płyty styropianowe EPS Fasada 040
9 grudnia 2020

Płyty styropianowe EPS 032 Fasada Super

Płyta styropianowa ze spienionego polistyrenu z dodatkiem grafitu do izolacji cieplnej ścian w budownictwie pasywnym i energooszczędnym

W celu minimalizacji możliwości wystąpienia mostków termicznych oferujemy również płyty frezowane.


Współczynnik przewodzenia ciepła
  • 0,032 W/(mK)

Wytrzymałość na zginanie
  • 75 kPa

Szaro-grafitowy kolor płyt
Zastosowanie:
  • Zewnętrzna izolacja cieplna ścian metodą lekką - mokrą
  • Zewnętrzna izolacja cieplna ścian metodą lekką - suchą
  • Izolacja cieplna ścian warstwowych i ścian szkieletowych
  • Izolacja cieplna wieńców, nadproży, ościeży
  • Wypełnienie dylatacji
Wymiary Płyty styropianowe FASADA 032 dostępne są w wymiarach 500x1000 mm. Grubości standardowe od 10 do 200 mm skokowo co 10mm. Dostępne są także płyty o większych gabarytach na specjalne zamówienie.
Krawędzie płyt: Płyty styropianowe o wymiarach 500x1000 mm występują z dwoma rodzajami krawędzi:
  • krawędzie proste
  • krawędzie frezowane
Uwagi: Płyty styropianowe należy stosować zgodnie z zaleceniem producenta i Rekomendacją Techniczną.
Deklaracje i certyfikaty Pobierz

Opór cieplny w zależności od grubości płyty:

Grubość [mm]

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

Deklarowany opór cieplny RD [m2K/W]

0,30

0,60

0,90

1,25

1,55

1,85

2,15

2,50

2,80

3,10

3,40

3,75

4,05

Grubość [mm]

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

300

Deklarowany opór cieplny RD [m2K/W]

4,35

4,65

5,00

5,30

5,60

5,90

6,25

6,55

6,85

7,15

7,50

7,80

9,35