Kliny styropianowe (skosy dachowe)

Styropian spadkowy przeznaczony jest do wykonywania izolacji termicznej i odwodnienia dachów płaskich, Precyzyjnie wykonane płyty spadkowe pozwalają na idealne wykonanie odwodnienia, dlatego też bardzo ważne jest, aby każda płyta została dokładnie zaprojektowana, wycięta i opisana wraz z załączoną instrukcją montażu. Niezbędne do opracowania i wykonania są następujące dane: zwymiarowany rzut dachu, projektowane odwodnienie (umiejscowienie rynien i wpustów), nachylenie połaci dachowej (spadek), zakładane grubości minimalne lub maksymalne izolacji.

Zastosowanie

  • Izolacja termiczna i odwodnienie dachów płaskich, nowych i modernizowanych,
  • Izolacja termiczna i odwodnienie tarasów,
  • Kierunkowanie spływu do wpustów i rynien na dachach skośnych.

Rodzaje:

Styropian spadkowy produkowany jest w nastepujących wariantach:

  • EPS DACH-PODŁOGA BASIC,
  • EPS 038 DACH-PODŁOGA,
  • EPS 100-038 DACH-PODŁOGA,
  • EPS 200-036 DACH-PARKING.