Płyta PW

 

Deklarowane cechy techniczne

 • Płyty wykonane na rdzeniu EPS 100-38
 • Okładzinę płyt stanowi podkładowa papa asfaltowa odmiany P. 64/1200 na welonie z włókien szklanych
 • Połączenie papy ze styropianem wykonane jest za pomocą lepiku asfaltowej metodą zgrzewania, odporne na warunki starzenia wywołane zmianą temperatury i wilgotnści

Zastosowanie:

Podstawowe: wykonanie izolacji termicznej dachów, podłóg i tarasów. Mogą być stosowane na powierzchniach:

 • płaskich i lekko spadzistych, których kąt nachylania nie przekracza 20°
 • na podłożach betonowych, drenianych, z blach trapezowych oraz na istniejących pokryciach z papy
 • w obiektach budownictwa mieszkaniowego, ogólnego i użytecznośći publicznej

Wymiary:

Płyty styropianowe EPS w okładzinie z papy asfaltowej dostępne są w wymiarach 1000x1000 mm. Grubości standardowe od 50 do 200 mm skokowo co 10mm. Dostębne są także płyty o innych gabarytach na specjalne zamówienie.

Warunki stosowania:

 • stała temperatura na powierzchi płyt nie jest wyższa niż 50°C
 • temperatura maksymalna osiągana na skutek nasłonecznienia nie będzie przekraczac 80°C
 • podłoże powinno być suche i czyste
 • stosować wierzchnią warstwę pokrycia z papy wierzchniego krycia

Mocowanie:

 • mechanicznie przy użyciu łączników do mocowania styropianu
 • używając klejów do przyklejania styropianu, dopuszczonych do stosowania w budownictwie
 •